Saturday, 2 December 2017

Mạn đàm về vài hiện tượng
chung quanh tiếng Việt của chúng ta
Lưu lại đây cuộc mạn đàm với Ngô Quốc Phương
trên BBC Tiếng Việt, hôm 26/11/2017


https://www.youtube.com/watch?v=OFkCyZD4oJY&feature=youtu.be
Phải chăng tác giả Truyện Phan Trần là Nguyễn Huy Lượng ? Đoàn Xuân Kiên Khoảng thời gian ba thế kỉ XVII-XVIII-XIX là thờ...