Saturday, 2 December 2017

Mạn đàm về vài hiện tượng
chung quanh tiếng Việt của chúng ta
Lưu lại đây cuộc mạn đàm với Ngô Quốc Phương
trên BBC Tiếng Việt, hôm 26/11/2017


https://www.youtube.com/watch?v=OFkCyZD4oJY&feature=youtu.be
Liệu Việt Nam lại trễ chuyến tàu vào tương lai? Đoàn Xuân Kiên 45 năm sau ngày 30/4/1975, nhìn về tương lai Đất nướ...